Bårse rundt

Bårse landsby

>

 

"Langt ude på landet;

Og alligevel så tæt på"

Bårse er en levende landsby, med mange forskellige foreninger, aktiviteter og forretningsdrivende.

Historisk information

Bårse nævnes første gang i 1295 og i 1297 blandt det gods, der tilhørte Skt. Agnete kloster i Roskilde.

Den ældste del af kirken (skibet) er vist fra 1350-1400. Døbefonden menes at stamme fra Risby, ca. 1250-75.

Indtil en gang i 1950’er var byen ”selvforsynende.” Der var 2 slagtere, en købmand, en Brugs, bødker, brøndgraver, mølleri, 2 bagerier, skomager osv. Indtil en gang i 1960’erne udviklede byen sig ikke nævneværdigt. Herefter blev en del af landbrugsarealerne ved byen udstykket.

Bårse blev i 2002 kåret til ”Årets Landsby” i Danmark.

Bårsestenen:

Stenen blev fundet i 1822 blandt Bårses gaders brosten, som skulle stamme fra en "Valdemarsvej", dvs. en gammel vejstrækning i nærheden. Stenen er dateret til 1050-1536 og befinder sig på Nationalmuseet.


Kommune: Bårse ligger nordligt i Vordingborg kommune, som er en sammenlægning af de tidligere Præstø, Vordingborg, Langebæk og Møns kommuner. Besøg kommunens hjemmeside her

Erhvervsdrivende

Af erhvervsdrivende kan bl.a. nævnes


Circle K

DLG med tilhørende ”Land og Fritid-butik”,

Via CPH,

Revisor Jørgen Tvedegaard Madsen,

P.E. Larsen VVS,

Tømrermester Madsen,

mmergården APS,

Loxam (Maskinudlejning),

SB Auto og dækcenter,

Bårse auto- og pladeværksted,

Bårse Vognmandsforretning,

Tvedemose Champignon,

Oliefyren, 

Bårse Bageren,

Dalgårds Storkøkken,

Tømmermester Kim B. Jørgensen,

Dagli` Brugsen,

OK-tank,

Garn og strik butik Garnnissen.

Frisør Salon Valgreen.

Service Søren (VVS)

Fællesantenne STOFA

Insa Tech

Bårse Samlingshus

Fru Bjerregaards smørrebrød

Tømmermester Tommy Fredskov Christensen

Møllevangs Gårdbutik


(Har jeg glemt nogle... giv venligst besked vi vil meget gerne have alle med)

Klik på det blå ved firmaet

og i kommer til hjemmesiden

Hjertestarter: Byen har fået en Hjertestarter mere, som hænger til højre for Brugsens hovedindgang, tilgangen til hjertestarteren er altid åben. Den anden hænger mellem Samlingshuset og Fru Bjerregaards Smørrebrød på Næstvedvej 52.

Når der bliver ringet til alarmcentralen 1-1-2 om et hjertestop, og man kan sende en efter hjertestarteren, får løberen en kode til at åbne boksen så man kan få hjertestarteren ud og den tilbageblevne giver hele tiden manuelt 30 stød og 2 pust indtil hjælpen kan overtage.

Vægaviser: Ved både Brugsen og Samlingshuset er der placeret vægaviser hvor diverse opslag kan læses.Idrætsforeningen: I idrætsforeningen er der mulighed for mange forskellige aktiviteter. Fodbold, badminton, bordtennis, gymnastik er nogle af mulighederne. I Bårse findes en ½ sportshal (på størrelse med to badmintonbaner) med tilhørende klubhus og kiosk for medlemmer og besøgende. Derudover er der udendørs fodboldbaner og græsarealer til diverse aktiviteter. Se idrætsforeningens hjemmeside her.Husholdningsforeningen: Husholdningsforeningen står hvert år for et varierende udbud af aktiviteter, eksempelvis udflugter og det årlige bankospil. Se i arrangements kalenderen, i fanebladene i toppen, for aktiviteter.

Kirken: Sognepræsten i Bårse og Beldringe sogn hedder Lars Foged. Der holdes skiftevis gudstjeneste i Bårse- og Beldringe kirke. I kirke-regi holdes der hvert år mange arrangementer bl.a. sommerfest, fællesspisninger og børnegudstjenester. Disse annonceres bl.a. i kirkebladet som omdeles en gang i kvartallet.  Se kirkernes og Menighedsrådets hjemmeside her.

Børn: For små nye verdensborgere (0-3 årige) er der både dagpleje (pt. 2 dagplejere) og vuggestue (pt. 12 pladser) og derefter har vi børnehaven BBC, hvor der er to stuer. Når børnene skal i skole, er der stor interesse fra både SFO (som findes på skolen) og børnehaven for at få overgangen så god som mulig for alle børn. Bårse skole har børn fra 0. til 3. klasse. Efter 3. klasse skal børnene til Lundby i skole (med bus).

På Fredensvej er der en stor vel anlagt legeplads hvor Matas Fonden har doneret en stor del af planterne til den hyggelige indretning med bakke, vold og der er også en lille boldbane.

Aggerhus (ældrecenter): I Bårse er der et ældrecenter, kaldet Aggerhus, med lejligheder.

Vandværk: Bårse har eget vandværk, med en valgt bestyrelse. Se hjemmesiden her.

Bårse søerne: Foreningerne i Bårse er i gang med Projekt "Bårsesøerne" og Vordingborg kommune har bevilliget 2 x 250.000 i hhv år 2019 og år 2020 til at få projektet godt igang. Foreningerne i Bårse er nu igang med at søge midler til Madpakkehus, bålplads, toilet, lille kiosk, sheltere, bro/ flydende platform og tårn. April 2020 venter vi på byggetilladelser og forventer start på byggerier i maj 2020

Samlingshuset: I Samlingshuset er tilknyttet en vært (Simon og Maria Bjerregaard), som står for festerne. Samlingshuset er ejet af en forening, som har en tilknyttet bestyrelse. I mange år har bestyrelsen arrangeret ”oktober-fest” hvor bestyrelsen er værter, og overskuddet går til renovering og vedligehold af Samlingshuset.


Bårse Landsby. Bårse Borgerforening


Nyt til siden

henvendelse til


Borgerforeningen

v/

Formand:

Susanne Olsen

susannesolsen@gmail.com

mobil 25342331

Bårse Børne Center (BBC)

 Bårse skole

 Samlingshuset

 Vægavis